پروژه ها

Sintering Plant

توضیحات

  • Client: Esfahan Steel Mill-2008
  • Weight: 62483 Kg
  • Material: St-52 and CK-45

وضعیت پروژه ها

پروژه یک :

48%
پروژه دو :
70%

برخی از پروژه ها

تماس با ما

  • اصفهان _ کيلومتر 9 جاده اصفهان دولت آباد - شهرک صنعتی
  • 031-35836349
  • 031-45836350 (fax)
  • project@asagroupco.com
  • info@asagroupco.com