پروژه ها

DISTILLATION TOWER

توضیحات

  • Client: SHIRAZ Petrochemical Complex
  • Weight: 70 Ton
  • Date of Build: 2007
  • Material: A 516GR70
  • Code STD: ASME SEC VIII- Div. I

وضعیت پروژه ها

پروژه یک :

48%
پروژه دو :
70%

برخی از پروژه ها

تماس با ما

  • اصفهان _ کيلومتر 9 جاده اصفهان دولت آباد - شهرک صنعتی
  • 031-35836349
  • 031-45836350 (fax)
  • project@asagroupco.com
  • info@asagroupco.com