رزومه

لیست پروژه های انجام شده

 

ردیف نام پروژه کارفرما
١ ساخت و نصب مخازن ذخیره 100 و 500 هزار بشكه‌ای ذخیره MTBE و نفت خام اجرا در سایت پالایشگاه اصفهان
٢ ساخت برج DS  واحد سوداش شركت پتروشیمی شیراز
٣ سـاخت مخـازن تحت فشـار EQUALIZLNG  WATER  RESERVIOR و  N2  GAS  RECEIVER TANK مجتمع صنایع قائم رضا
۴ ساخت مخازن تحت فشارBLOW DOWN شرکت تامکارگاز و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت
۵ ساخت کندانسور اجکتر INTER و AFTER شرکت پتروشیمی خارک
 ۶ ساخت و نصب مخازن ذخیره 100 و 500 هزار بشكه‌ای ذخیره MTBE و نفت خام سایت پالایشگاه اصفهان
 ۷ ساخت برج DS  واحد سوداش شركت پتروشیمی شیراز
 ۸ سـاخت مخـازن تحت فشـار EQUALIZLNG  WATER  RESERVIOR و  N2  GAS  RECEIVER TANK مجتمع صنایع قائم رضا
۹ ساخت مخازن تحت فشارBLOW DOWN شرکت تامکارگاز و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت
۱۰ ساخت کندانسور اجکتر INTER و AFTER شرکت پتروشیمی خارک
۱۱ ساخت قطعات مبدلهای حرارتی شرکت پالایش نفت تهران
۱۲ ساخت بدنه كلسیناتور (CALCINATOR  ) به قطر 2500mm و ضخامت  25mm و طول  23m  با دقت فوق استاندارد شرکت پتروشیمی شیراز
۱۳ ساخت مخازن ذخیره 300 مترمکعبی از  متریال AISI 304  اجرا در سایت  
۱۴ ساخت مخازن ذخیره 200 مترمكعبی از متریال AL 99.7%  
۱۵ ساخت مخزن ذخیره دكانتور(211b) و همزن در سایت واحد سودااش شرکت پتروشیمی شیراز
۱۶ ساخت میكسرها و مخازن ذخیره (BLEACHING VESSELS & STORAGE TANKS ) از متریال AISI 316L شرکت سیمان بند اهواز
۱۷ ساخت مخازن ذخیره روغن از متریال SA283-Gr.C شركت روانكاران احیا سپاهان
۱۸ ساخت مخازن شوینده (BLEACHING VESSELS ) مجهز به آجیتاتور (AGITATOR  )  
۱۹ ساخت سه دستگاه صدا خفه كن  SILENCER برای طرح توسعه كارگاه اكسیژن شركت ذوب آهن اصفهان
۲۰ ساخـت دو دستـگـاه بــرج FV-704  و مخــزن تحـت فشـارFV-706   و مبـدل FE-808  از متــریـالINTEGRALLY CLAD PLATE شركت پالایش نفت شیراز
۲۱ ساخت فیلترهای شنی با قطر 3000 میلیمتر و با حجم 30000 لیتر شركت ایران اسپیرال
۲۲ ساخت مخزن تحت فشار   (ACID GAS FLARE KNOCK OUT DRUM ( 721-F  با قطر 4800 میلیمتر و طول 17000 میلیمتر مجتمع پتروشیمی رازی
۲۳ ساخت مخزن CAUSTIC SUMP پالایشگاه فجر جم كنگان
۲۴ ساخت مخزن SULPHUR TANK F-200.01 برای واحد دانه‌بندی گوگرد از متریال AISI304 مجتمع پتروشیمی رازی
۲۵ ساخت  برجFV-619  از متریال INTEGRALLY CLAD PLATE شركت پالایش نفت شیراز
۲۶ ساخت یک دستگاه مبدل حرارتی REBOILER شركت پالایش نفت شیراز
۲۷ ساخت مبدل حرارتی با تیوب بندل NON-FERROUS از متریال NAVAL BRASS شركت ذوب‌آهن اصفهان
۲۸ ساخت مبدلهای حرارتی W5 و W6  
۲۹ ساخت تیوب بندل مبدلهای حرارتی G8 – 501 و G8 – 411 شرکت پتروشیمی خارک
۳۰ ساخت رام نوسان شركت سهامی ذوب‌آهن اصفهان
۳۱ ساخت راكتور از متریال AL 99.8%  
۳۲ ساخت یک دستگاه مخزن V– 122 شرکت پالایش نفت تهران
۳۳ ساخت مخزن 100 هزار لیتری شرکت کیمیای ایران
۳۴ ساخت رادیاتور خنک کننده شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
۳۵ ساخت اسکروبر پروژه کوره بلند متعلق به طرح توازن شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
۳۶ ساخت عدسی در كلیه تیپهای استاندارد برای شركت‌های دولتی و خصوصی فعال صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و فـولاد و صنـایع دفـاع اصفـهان
۳۷ ساخت سیستم آگلومراسیون  پروژه کوره بلند متعلق به طرح توازن شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

 

وضعیت پروژه ها

پروژه یک :

48%
پروژه دو :
70%

برخی از پروژه ها

تماس با ما

  • اصفهان _ کيلومتر 9 جاده اصفهان دولت آباد - شهرک صنعتی
  • 031-35836349
  • 031-45836350 (fax)
  • project@asagroupco.com
  • info@asagroupco.com